ગુજરાતની પ્રખ્યાત ખીચડી કે જેને એક વાર ચાખી વારંવાર ખાવાનુ મન થાય, જાણો તેને બનાવવાની રીત

ભારત મા ખીચડી એ ભારતીયો નો એક પારંપરિક ખોરાક છે. સમગ્ર દેશ ના દરેક ખુણા મા ખીચડી તો બનાવવા મા આવે જ છે. કોઈ રાજ્ય, કોઈ પ્રજાતિ કે કોઈ પણ … Read More